Sidebar Menu

AGREEMENT NUMBER - VS/2020/0101 Expanding and Improving Workplace Democracy as a Prerequisite for Humanising Labour and the Work Environment – DIRECT II

 

Our Projects

 

 

26 listopada 2021 (piątek) godz. 10.30 - 14.30

Seminarium w formie:

  • w realu: sala 152 (budynek główny SGH, Al. Niepodległości 162)
  • on-line Link wystarczy zwykła przeglądarka internetowa: https://bit.ly/3lhl7Pn

Zaplanowaliśmy dwa panele dyskusyjne:
1. Konkurencyjne polskie przedsiębiorstwa – partycypacyjne, humanizujące organizację pracy w warunkach zmian technologicznych
Paneliści: prof. Andrzej Blikle (UW), prof. Jacek Miroński (SGH), prof. Ryszard Stocki (UJ), Michał Drozdek, Małgorzata Bieniaszewska (MB Pneumatyka)
Moderator: prof. Andrzej Zybała (SGH)
2. Pracodawcy i pracownicy na drodze do wytworzenia lepszego dialogu – lepsze modele funkcjonowania związków zawodowych i organizacji pracodawców: układy zbiorowe pracy, partycypacja, konkurencyjność
Paneliści: Andrzej Radzikowski (przewodniczący OPZZ), Piotr Obryś (NSZZ Solidarność), Jakub Binkowski (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców), prof. Juliusz Gardawski (SGH), Paweł Galec
Moderator: prof. Andrzej Zybała (SGH)

Agenda:
10.00 - 10.30 – rejestracja, kawa
10.30 – 12.15 – I panel
12.15 – 12.30 – przerwa kawowa
12.30 – 14.00 – II panel
14.00 – 14.30 – dyskusja
14.30 - lunch

Seminarium organizowane jest w ramach projektu pt. DIRECT II finansowanego przez Komisję Europejską na temat partycypacji pracowniczej w warunkach przekształceń technologicznych.

Szczegóły organizacyjne:
Więcej o informacji o seminarium: https://www.facebook.com/events/3174792249473999?ref=newsfeed

Termin seminarium – 26 listopada 2021, piątek, godz. 10.30-14.30
Miejsce: Seminarium odbędzie w dwóch formach:
1. w „realu”: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, sala nr 152 (budynek „G”)
2. online za pomocą linku - https://bit.ly/3lhl7Pn

Zapewniamy osobom, które zgłoszą się najwcześniej: catering, obiad, pokrycie kosztów dojazdu i noclegu.
Osoby do kontaktu: Andrzej Zybała, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 604 234 827,
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.11.2021: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z poważaniem
Prof. Andrzej Zybała, kierownik projektu
Kierownik Katedry Polityki Publicznej SGH

O projekcie
Projekt „Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizowania procesu pracy i środowiska pracy (DIRECT II VS/2020/0101).
Dotyczy partycypacji pracowniczej we wprowadzaniu nowych technologii w sektorze przemysłu i usług (komercyjnych, publicznych).
Badacze mają za zadanie analizowanie na ile wprowadzanie nowych technologii ma miejsce i może mieć miejsce przy wykorzystaniu mechanizmów partycypacji pracowników. Przedmiotem badań są relacje pracownicze i relacje na linii menedżerowie – pracownicy w sytuacji, gdy w danej firmie dochodzi do istotnej zmiany technologicznej.
Przedmiotem analizy są również relacje między praktykowaniem bezpośredniej partycypacji w zarządzaniu a możliwością:
1.    humanizacji środowiska pracy,
2.    poprawy umiejętności pracowniczych oraz dobrostanu pracowniczego w miejscu pracy,
3.    poprawy satysfakcji z pracy i poziomu motywacji.
Kluczową kwestią jest określenie poziomu zaangażowania pracowników w sytuacji wprowadzania zmian technologicznych, na ile są podmiotami wpływającymi na sposób wdrożenia nowych technologii.
Przedmiotem analiz jest rola, którą pełnią przedstawiciele pracowników na sposób wdrażania nowych technologii, w tym przedstawiciele związków zawodowych. To kwestia na ile są konsultowani w określonych momentach procesu, czy to planowania zmiany, określania sposobu jej przeprowadzenia, czy końcowego wdrożenia nowych technologii.

National Seminar Poland