Sidebar Menu

AGREEMENT NUMBER - VS/2020/0101 Expanding and Improving Workplace Democracy as a Prerequisite for Humanising Labour and the Work Environment – DIRECT II

 

Our Projects

 

 

“Kształtowanie dobrego klimatu w miejscach pracy w obliczu zagrożeń psychospołecznych. Walka o wysoką produktywność polskiej pracy”

27.05.2022 SGH Warszawa

Program:

10.00 – 10.30 – rejestracja, kawa

10.30 – 12.15 – I panel: Pokonywanie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy (stres, wypalenie, mobbing, przemoc, nękanie)

Eksperci i ekspertki: Paulina Barańska, pełnomocniczka ds. BHP Komisji Krajowej NSZZ Solidarność; Renata Górna, OPZZ; Michał Drozdek, ekspert; Mik Kuczkiewicz, b. prezes Grupy Hay Poland

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.00 – II panel: Budowanie pozytywnego klimatu w zakładzie pracy dla osiągania wyższej produktywności i satysfakcji życiowej. Czy pomogą technologie teleinformatyczne?

Eksperci i ekspertki: Marek Tarnowski, wiceprezes Brad Consulting; Paweł Fogt, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; Anna Sikorska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor HR w firmie PW Krystian

14.00 – 14.30 – dyskusja

14.30 – lunch

Name:*
E-mail:*
Organization:*